גמול השתלמות

גמול השתלמות הינו תוספת שכר הניתנת לעובד שהשלים סך שעות לימוד (תלוי דירוג) בקורסים והשתלמויות מקצועיות.

הקורסים נדרשים לענות על כללים וקריטריונים הקבועים בהסכם ועליהם להיות קשורים לתחום עיסוקו של העובד.