סדרי עבודה

סדרי העבודה בטכניון למשרה מלאה הינם 7:30-15:30.
התחלת עבודה יכולה להיות בטווח השעות 7:00-8:30 באישור ממונה (6:30-9:00 לעובד בדירוג המהנדסים).

על העובד למלא את מכסת שעות העבודה השבועיות שלו בהתאם לסדרי עבודתו.