קרן ימי מחלה

מטרת קרן ימי המחלה היא מתן סיוע לעובדים קבועים הנעדרים מהעבודה עקב מחלה ממושכת. עובד יקבל סיוע מהקרן לאחר שניצל את מכסת ימי המחלה והחופשה העומדים לרשותו.

במקרה זה, תדון ההנהלה בשיתוף ועד העובדים על הגדלת מכסת ימי המחלה לעובד בכפוף לקריטריונים שנקבעו.

טופס תרומת ימי מחלה (PDF)