פדיון מחלה וחופשה

כיצד מחושב פדיון מחלה ומי זכאי?

עובד הפורש לגמלאות בגיל 55 ומעלה וכן עובד שגילו נמוך מ-55 אך פורש מסיבות בריאותיות, זכאי לפדיון מחלה.

בהתאם להסכמים, עובד אשר ניצל פחות מ-65% מימי המחלה שעמדו לרשותו, זכאי לפיצוי כספי עבור ימי המחלה, כדלקמן:

  • אם ניצל העובד פחות מ-36% מימי המחלה, יקבל פיצוי בשווי כספי של 8 ימים עבור כל 30 יום שביתרת ימי מחלתו.
  • אם ניצל העובד בין 36% ל-65% מימי המחלה, יקבל פיצוי בשווי כספי של 6 ימים עבור כל 30 יום שביתרת ימי מחלתו.
  • עובד אשר ניצל יותר מ-65% מימי המחלה שעמדו לרשותו אינו זכאי לפדיון ימי מחלה.

התשלום הנ"ל מתבצע בהפקדה בנקאית לאחר היציאה לגמלאות ולאחר שנעשה חשבון סופי של ימי המחלה שלא נוצלו.

הגמלאי/ת מקבל/ת הודעה בכתב לביתו/ה על פדיון ימי החופשה והמחלה להם זכאי/ת.

כיצד מחושב פדיון חופשה ומי זכאי?

עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו, זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה. הפדיון המקסימלי למשרה מלאה – 600 שעות. לעובדים במשרה חלקית המקסימום לפדיון הינו בהתאם לחישוב: היקף העסקה כפול 600 שעות (לדוגמה – עובד המועסק בהיקף 50% משרה יהיה זכאי לפדות מקסימום 300 שעות חופשה).