חופשת לידה - סגל הוראה

עובדת יקרה,

להלן מידע כללי בנושא זכויותייך בתקופת ההיריון וחופשת הלידה, החל"ת (חופשה ללא תשלום) והשיבה לעבודה לאחר מכן.

  • כל עובדת רשאית לעבוד עד יום הלידה במידה ותרצה בכך.
  • עפ"י חוק, חופשת לידה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין (לוותק בעבודה, דרגה, חופשה, מחלה). יש להתייחס לחוק עבודת נשים ולתיקוניו.
  • חופשת לידה הינה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום ו-11 שבועות ללא תשלום. בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שחופשת הלידה שלה לא תפחת מ-15 שבועות.
  • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בן זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה. יש לעדכן את רכזת ההוראה בפקולטה בנושא.
  • אם ברצונך לשנות את כתבי הנהנה של קרנות הגמל וההשתלמות לאחר הלידה, עלייך לפנות ישירות לסוכני הביטוח שלך.

חופשת לידה

להלן קישורים רלוונטיים בנושא חופשות לידה. אנא קראו אותם בעיון ופעלו לפי ההנחיות:

לשאלות בנושא תביעות דמי לידה ניתן לפנות למחלקת שכר – יעל ליאתים: lyael@technion.ac.il