נזק לביגוד

ביטוח נזק לביגוד וחפצים אישיים של עובדי הטכניון – הרכוש המבוטח:

נזק שייגרם לביגוד וחפצים אישיים של עובדי הטכניון, למעט נזק או גניבה של דברי ערך כגון: תכשיטים, שעונים, מצלמות, מכשירים סלולריים, ארנקים, כסף מזומן וכדומה. סכום הפיצוי בגין נזק למקרה אחד לא יעלה על סך 350 ₪ ולמשקפיים עד לסך של 1000 ₪.

כיסוי:
1. נזק שנגרם ע"י מעשה או מחדל של הטכניון או של שליחיו (עובד אחר).
2. נזק שייגרם תוך כדי עבודה אשר יש בה סיכון לביגוד תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת הסיכון. לדוגמה – עבודה במעבדה כימית עם חומרים המאכלים בד, כאשר החומר חדר דרך החלוק.

לא מכוסה:
1. נזק שנגרם עקב רשלנות או מחדל או חוסר תשומת לב של העובד.
2. נזק שנגרם כתוצאה של בלאי.
3. נזק שנגרם כתוצאה של שימוש לא נכון בציוד משרדי.
4. נזק למשקפיים כתוצאה של נפילתם ללא התערבות גורם נוסף, או כאשר העובד לא הרכיב אותם והם היו מונחים על השולחן, מדף וכו'.
5. נזק / גניבה של ארנקים, תכשיטים, דברי אמנות, שעונים, מצלמות, מכשירי טלוויזיה, מחשבים וטלפונים ניידים.