קליטה ראשונית - סגל אקדמי בכיר

שלום רב,

על מנת לוודא קליטה מסודרת, יש למלא את הטפסים הבאים ולשלוח אותם בדוא"ל לליאת מיינצר, רמ"ד סגל אקדמי: liatm@technion.ac.il

חשוב לתאם פגישה עם ליאת לצורך שיחה והסבר בנושא זכויות וחובות הסגל האקדמי בטכניון.

חבר סגל חדש חייב לוודא מול מהנדס המחשוב בפקולטה קבלת כתובת מייל טכניונית ולהעבירה לליאת במייל.

  • פתיחת כתובת דוא"ל, שם משתמש וסיסמה – יש לוודא מול מהנדס המחשוב בפקולטה.
  • קבלת כרטיס עובד – יש לשלוח תמונה בקובץ JPG לדוא"ל: LiatM@technion.ac.il.

סל מעבר

לרשות חברי הסגל החדשים במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה עומד מערך סיוע שמטרתו להקל על קליטתם בשנים הראשונות בארץ בכלל ובטכניון בפרט. סל הסיוע כולל החזר הוצאות מעבר מחו"ל לטכניון. במטרה להקל על קליטת חברי הסגל החדשים בארץ, ניתן לקבל "סל מעבר", המיועד לכסות את כל עלויות הטיסה (במחלקת תיירים) ואת הוצאות העברת המטען עד לתקרת סכום שנקבע לפי היעד ממנו מגיע חבר הסגל מחו"ל.

סיוע בתשלום הובלת המטען לישראל עפ"י הפירוט הבא:

  • מארה"ב חוף מערבי, אוסטרליה, דרום אמריקה – עד 2,600$.
  • מארה"ב חוף מזרחי – עד 2,000$.
  • מאירופה – עד 1,650$.
  • למצטרפים מישראל – עד 2,500 ₪.

טופס בקשה לסיוע בעלויות והוצאות מסל מעבר (PDF)

כיסוי עלות כרטיסי הטיסה לישראל של חבר הסגל, בן/בת זוגה/ו וילדיו עד גיל 18 הסמוכים על שולחנו במחלקת תיירים.

כמו כן, ניתן לקבל מקדמה בגובה 60% ע"ח הוצאות אלה.  טופס בקשת מקדמה (DOC)

סל קליטה

במסגרת ההטבות לחברי סגל חדשים, בנוסף לסל המעבר, עומד לרשותך גם "סל קליטה". החזר ההוצאות בסל זה הן הוצאות הקשורות לדיור, רכב, חינוך ילדים וביטוחי בריאות. כל התשלומים יהיו על פי הוצאות בפועל לפי נהלי הטכניון ויינתנו בניכוי מס כחוק.

מענק סל הקליטה הינו הלוואה המותנית בהשלמת תקופת אכשרה בת 12 שנות שירות אשר בסופה הופכת למענק. ככל שחבר הסגל אינו משלים את תקופת האכשרה, חלה חובת השבת החלק היחסי מן הסל בהתאם לתקופת השירות שביצע בפועל.

בנוסף, לטכניון מספר דירות מצומצם בכפר המשתלמים הנמצא בקמפוס, אותן ניתן להשכיר למשפחות חברי הסגל החדשים לתקופה של עד 3 שנים.

מידע לחבר סגל חדש – כפר המשתלמים (PDF)

לסרטון על כפר המשתלמים

רציפות זכויות בין המוסדות להשכלה גבוהה

חבר סגל אקדמי העובר ממוסד אחד להשכלה גבוהה בישראל למשנהו (בתנאי ששני המוסדות המעורבים חתומים על הסכם רציפות זכויות), רשאי לבקש שמירת רציפות זכויות לשבתון וכרטיסי טיסה, קרן לקשרי מדע בינלאומיים וצבירת ימי מחלה.
בקשות לשמירת רציפות זכויות יש להפנות למדור סגל אקדמי בעת תהליך הקליטה בטכניון.​