פטור / החזר שכר לימוד - סגל אקדמי בכיר

  • פטור / החזר שכר לימוד הינו הטבה הניתנת לחברי סגל ובני משפחתם על לימודים בטכניון, באוניברסיטאות (פרט לאוניברסיטה הפתוחה) ובמכללות (בחוגים המאושרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה) – בכפוף לטבלה (PDF).
  • ההטבה ניתנת עבור תארים אקדמיים בלבד (תואר ראשון, שני ומעלה) – תואר אחד מכל סוג עבור כל בן משפחה.
  • הפטור חל רק על בני משפחתו של חבר הסגל (לחבר הסגל עצמו, בטכניון בלבד).
  • בטכניון ניתנת הנחה גם עבור לימודים בבית הספר להנדסאים, במכינה הקדם אקדמית וביחידה ללימודי חוץ -בכפוף לטבלה (PDF). יש לפנות למדור סגל אקדמי בדוא"ל: liatm@technion.ac.il לצורך קבלת טופס הנחה.
  • הפטור / ההחזר הינו יחסי להיקף משרת חבר הסגל או להיקף המשרה המשוקלל של הגמלאי, ומחויב במס כחוק.
  • במקרה של מעבר מחוג לימודים אחד לאחר או במקרה של מעבר מאוניברסיטה למכללה וההיפך, הפטור / ההחזר יינתן לפי החוג בו יסיים הסטודנט את לימודיו, בניכוי החלק היחסי שנוצל.

הנחיות למתן פטור / החזר שכר לימוד

1. לקראת שנת הלימודים הראשונה חבר הסגל נדרש להעביר למדור סגל אקדמי אישור לימודים עם שם החוג ומוסד הלימודים לדוא"ל: liatm@technion.ac.il. המדור יפיק טופס התחייבות ויעבירו לחתימת חבר הסגל.

  • במכללות, בטכניון ובאוניברסיטת אריאל חבר הסגל נדרש לבצע את הכתוב לעיל בשנת הלימודים הראשונה בלבד.
  • בשאר האוניברסיטאות חבר הסגל נדרש לבצע את הכתוב לעיל לקראת כל שנת לימודים אקדמית.

2. בטכניון ובאוניברסיטאות חבר הסגל יעביר את טופס ההתחייבות לאוניברסיטה לצורך קבלת הפטור.

במכללות ובאוניברסיטת אריאל חבר הסגל נדרש לשלם את שכר הלימוד ולאחר מכן יש להעביר למדור סגל אקדמי קבלות לצורך קבלת ההחזר בניכוי מס כחוק. ההחזרים ישולמו לעובד בשלושה מועדים קבועים: 1/2, 1/7, 1/11.

פטור מדמי הרשמה (בטכניון בלבד)

  • בעת רישום מקוון ניתן פטור אוטומטי מדמי הרשמה.
  • ברישום שאינו מקוון, על העובד לפנות למדור סגל אקדמי בדוא"ל: liatm@technion.ac.il לצורך קבלת טופס פטור מתשלום דמי הרשמה.