מצוינות

כחלק מתכנית המצוינות בטכניון, נערך בכל שנה תהליך בו מוענקים תגמולים ותעודות הוקרה לעובדים מצטיינים.

התהליך נחלק לשתי קטגוריות:

  • עובדים מצטיינים יחידתיים: עובדים הנבחרים ע"י ראשי המנהל / היחידות.
  • עובדים מצטיינים טכניונים: חמישה עובדים הנבחרים מבין כלל המועמדים של הפקולטות והיחידות.