תכנית התמריצים

בטכניון קיימת תכנית לעידוד מצוינות – הענקת תמריצים לעובדים על עשייה יוצאת דופן.

הקריטריונים למדידת מצוינות ולהענקת התמריצים הינם:

  • רמת שירותיות גבוהה
  • מקצועיות
  • מחויבות ארגונית
  • עבודת צוות
  • יוזמה וחדשנות
  • סיום פרויקט בהצלחה
  • ניהול ומנהיגות מובילה
  • מצוינות הנהלה

התוכנית מיושמת לאורך כל השנה באופן שוטף.