קורונה - מצב חירום

מידע לעובדים – עדכני ל- 14/5/2020

 

 

מידע בנוגע למשכורת אפריל 2020

  • לעובדים שייסגרו את גיליונות הנוכחות של חודש מרץ (עובדים חיוניים שהתייצבו בטכניון או עובדים שמחוברים לסאפ מהבית) ישולמו במשכורת אפריל השעות הנוספות של חודש מרץ, ותוספות אחרות כגון כוננות, סבלות, סיכון ומאמץ, סדרנות אוטובוס וכו'. סגירת הגיליונות אפשרית עד ליום 21/4/2020 בשעה 16:00.
  • לעובדים שלא ייסגרו את גיליונות הנוכחות של חודש מרץ ישולמו תוספות אלו במשכורת הראשונה לאחר שייסגרו את גיליון הנוכחות (אם באמצעות חיבור מהבית שיותקן להם ואם לאחר שתתאפשר הגעתם לטכניון בעקבות הקלה בהגבלות ההתייצבות).
  • מהנדסי מחשוב יכולים לדווח כוננות רק בימים שבהם עבדו בטכניון. לא ניתן לדווח כוננות על ימי עבודה מהבית.
  • תשלום נסיעות לעבודה במשכורת אפריל, ישולם רק לעובדים שהגיעו לעבודה בטכניון.

 

עובדים בחופשה

עובד אשר נמצא בביתו בחופשה ואין לו יתרת ימי חופשה:

  • תתאפשר חריגה בניצול חופשה עד ליתרה שלילית של 200 שעות.
  • אין אפשרות יציאה לחל"ת.
  • עובדים אשר בשל החופשה האמורה יחרגו מעבר ליתרה שלילית של 200 שעות – יבחנו לגביהם פתרונות חלופיים על ידי ההנהלה.

 

עובדים שעתיים

  • לא תותר כניסת עובדים ארעיים לקמפוס ו/או עבודה מהבית, פרט למקרים חריגים אשר אושרו מראש ע"י סמנכ"ל משאבי אנוש.
  • הגשת תביעת דמי אבטלה לביטוח לאומי לעובדים בחל"ת – עובדים אשר מעוניינים להגיש תביעת דמי אבטלה יגישו את הטופס לביטוח לאומי ובמקביל ייפנו למר שגיא ריצ'יוול במח' שכר. לשם העברת הטפסים הדרושים לתביעה ישירות לביטוח לאומי. בקשות שיגיעו עד 3/4/2020 יטופלו לפני היציאה לחופשת הפסח. בקשות שיגיעו מאוחר יותר יטופלו עם חזרתנו לעבודה.
  • מצ"ב מדריך לעובד ארעי בחל"ת.

 

למידע נוסף, ניתן לצפות בחוזרים והודעות שמתפרסמים מעת לעת (בקישור מטה).

 

בברכת חזרה מהירה לשגרה,

אגף משאבי אנוש