קורונה - מצב חירום

ימי ההיעדרות / חופשה מרוכזת

בהתאם להנחיות הממונה על השכר באוצר, ימי ההיעדרות של העובדים החל מתאריך 19/3/2020 הינם על חשבון מכסת ימי החופשה של העובד ואינם יכולים להיחשב כימי מחלה. זאת גם אם העובד מציג אישור מחלה מרופא על ימים אלו. 

יוצאים מכלל זה:

  1. אישור מחלה שניתן לפני ה-15/3/2020 על מספר ימי מחלה הנמשכים מעבר ל-19/3/2020.
  2. אישור מחלה שניתן לאחר ה- 15/3/2020 בגין אשפוז או מצב רפואי קשה.

** יש להעביר את האישורים למדור דיווח ובקרה באגף משאבי אנוש.