לאחר סיום העסקה - סגל אקדמי בכיר

1. לאחר סיום ההעסקה, יישלחו לחבר הסגל המכתבים הרלוונטיים, כגון מכתב סיום העסקה, מכתבי שחרור כספים מקופות הגמל וטופס 161:

  • במכתב על הפסקת העבודה שיקבל חבר הסגל מאגף משאבי אנוש תצוין קרן הפנסיה הצוברת או מסלול פנסיוני אחר שבו הוא מבוטח, וחבר הסגל יופנה אליהם לצורך מימוש זכויותיו.
  • לחבר סגל הזכאי לפיצויי פיטורים או להשלמת פיצויי פיטורים, יצוין במכתב כי הופרשו לקרן הפנסיה הצוברת כספים על חשבון פיצויי פיטורים וכי הטכניון מסכים לשחררם לטובת העובד.
  • מחלקת שכר תכין טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד) כחוק ותעבירו לחבר הסגל.

2. מחלקת שכר תיידע את הגורמים החיצוניים הבאים על סיום העסקת חבר הסגל: קרן הפנסיה או חברת הביטוח אם בוטח בביטוח מנהלים, קופות הגמל וקרן ההשתלמות אליהן הועברו כספים וכן חברת הביטוח שביטחה את חבר הסגל בביטוח חיים קבוצתי.

 

מכתב שחרור לקופות גמל – ניתן לפנות לחן מרום בטלפון 04-8292786

 

בנושאים הבאים יש לפנות למחלקת שכר (מריה שלוסברג – טל' 04-8292500 שלוחה 1):

  • טפסים – 101 (כרטיס עובד), 106, 161
  • תלושי שכר
  • הסדרת תשלומי ביטוח לאומי
  • הפרשות לקופות גמל

 

לאיתור קופות גמל במהלך תקופת ההעסקה בטכניון ניתן לפנות לאתר של משרד האוצר "המסלקה הפנסיונית" (השירות ניתן בתשלום סמלי) – https://www.swiftness.co.il/