תעודת גמלאי של הטכניון

התעודה ניתנת לגמלאי הטכניון לפי ההגדרות הבאות:

  • עובד מנהלי הפורש לגמלאות המבוטח בפנסיה תקציבית – פורש בהתאם לחוקת  הגמלאות של הטכניון.
  • עובד מנהלי הפורש לגמלאות המבוטח בפנסיה צוברת – בסטטוס מעמד קבוע או הסכם אישי אשר היקף משרתו 50% לפחות, עבד במשך 10 שנים ברציפות, ופרש מהטכניון בפרישת גיל.

עובד הפורש לגמלאות מקבל תעודת גמלאי של הטכניון בעברית ובאנגלית. תעודה זו יכולה לעזור בכל מקום שיש צורך להוכיח שהנך גימלאי, הן בארץ והן בחו"ל. כמו כן היא עשויה לזכותך בהנחות שונות בארץ ובחו"ל.
התעודה ניתנת גם לשאירים של העובדים ושל הגמלאים.

לחידוש הכרטיס אנא פנו למדור תקציב ופרישה – 04-8292786.