תאונות עבודה

ההגדרה לתאונת עבודה:

  • תוך כדי ועקב עבודתו של העובד במקום העבודה.
  • בזמן צאתו של העובד מביתו בדרכו לעבודה או חזרה לביתו.
  • תאונת דרכים בדרכו לעבודה או חזרה ממנה וכן במסגרת ובזמן עבודתו.

הנחיות לדיווח תאונת עבודה:

1. הנפגע יודיע לממונה הישיר על הפגיעה ויפנה בעת הצורך לקבלת טיפול רפואי.
2. הנפגע / היחידה אליה משויך העובד יפנו לאגף משאבי אנוש* לקבלת טופס בל/ 250 (טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה).
3. הנפגע ידאג לקבל "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה" מהשירות הרפואי אליו הוא פנה ויעבירה לאגף משאבי אנוש.
4.  הנפגע / היחידה אליה משויך העובד ימלאו טופס דיווח תאונת עבודה המצוי באתר יחידת הבטיחות. חובה למלא טופס זה בכל תאונת עבודה.
יש להקפיד למלא את כל הפרטים הרלוונטיים בטופס.
5.  העובד יגיש את כל המסמכים הרפואיים המקוריים של האירוע לאגף משאבי אנוש ויחויב בימי מחלה בהיעדרותו, בהתאם לאישורים שהעביר.
6. במידה והעובד מעוניין להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה:
א. העובד ימלא טופס בל/ 211 (הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה. ניתן להוריד את הטופס גם באתר המוסד לביטוח לאומי באינטרנט).
ב. העובד ידאג להחתים את אגף משאבי אנוש על הטופס, בליווי המסמכים הרפואיים המקוריים.
ג. הסבר על המשך הטיפול בתביעה יימסר לעובד באגף משאבי אנוש.
ד. אם תוכר התביעה בביטוח לאומי, אגף משאבי אנוש יזכה את העובד בימי המחלה שחויב בהם.

 

  •  סטודנטים הלומדים בטכניון ואינם מועסקים ע"י הטכניון, יש לפנות לטיפול לגורמים הבאים:

הסמכה – גב' עדנה אדלר בדוא"ל: adlere@technion.ac.il

תארים מתקדמים – גב' יעל כהן בדוא"ל: acadsec@technion.ac.il

 

  • עובדי מוסד הטכניון יפנו למחלקת משאבי אנוש במוסד הטכניון

 

טופס מקוון – בל 250

טופס רגיל – בל 211 (PDF)

אתר ביטוח לאומי – תאונות עבודה