שי לעובדים

שי לרגל לידת ילד/ה

המשפחה התרחבה? בשעה טובה!

עובדים מנהליים וחברי סגל אקדמי בכיר שנולד להם ילד/ה זכאים לשי.

שי לידה

 

שי לרגל נישואין

התחתנת? מזל טוב!

עובדים מנהליים וחברי סגל אקדמי בכיר שהתחתנו זכאים לשי

בעת הצגת תעודת נישואין / תעודת זהות.

שי נישואין

 

שי לרגל גיוס בן / בת לצה"ל / שירות לאומי

עובדים מנהליים וחברי סגל אקדמי בכיר שילדיהם מתגייסים לצה"ל / שירות לאומי זכאים לשי

בעת הצגת צו גיוס / תעודת חוגר / תעודת שירות לאומי.

שי גיוס

שי הנהלה לראש השנה

עובדים מנהליים וחברי סגל אקדמי בכיר זכאים לשי הנהלה לבחירתם בראש השנה.

כחודשיים לפני חגי תשרי תתאפשר בחירת השי באמצעות אתר בחירה ייעודי.

שי לראש השנה