פרישת סגל אקדמי - אנשי קשר רלוונטיים

  • אישור לשחרור כספים מהקופות – ניתן לפנות לחן מרום בטלפון 04-8292786 או בדוא"ל:  chenmarom@technion.ac.il.

בנושאים הבאים יש לפנות למחלקת שכר (שושי ציטרין – בטלפון 04-8292500 שלוחה 1 או בדוא"ל shoshic@technion.ac.il):

  • טפסים – 101 (כרטיס עובד), 106, 161
  • תלושי שכר
  • הסדרת תשלומי ביטוח לאומי
  • הפרשות לקופות גמל