פטירת גמלאים / שאירים

לצד האובדן הקשה בפטירת בן או בת משפחה, רצוי להודיע לטכניון בהקדם – ככל שנודע / בתום השבעה.

מדור פרישה מקבל הודעות על פטירת גמלאי הטכניון מהמשפחה, מכרים ומשרד הפנים.