סיום העסקה - עובדים ארעיים

במידה ואת/ה מבקש/ת לסיים את העסקתך, עליך להודיע על כך מראש לממונה שלך ולמלא טופס הודעה על התפטרות (PDF).

במידה והיחידה מעוניינת לסיים את העסקתך, יתבצע סיום ההעסקה בהתאם לחוק.

כספי פיצויים

הטכניון מפריש השלמה לכספי פיצויים החל מהיום הראשון, כך שבסיום ההעסקה תוכל/י למשוך את כספי הפיצויים ישירות מקרן הפנסיה.

אישורי העסקה

תוכל/י לקבל אישור העסקה / אישור לשחרור כספי הפנסיה באמצעות פניה למדור עובדים ארעיים.