מידע כללי - עובדים ארעיים

אוכלוסיית העובדים הארעיים בטכניון כוללת:

  • סטודנטים.
  • מאבטחים ביחידת הביטחון.
  • חונכים ביחידה לקידום סטודנטים ובפקולטות.
  • מדריכים ביחידה לנוער שוחר מדע.
  • מתמחים בשירות הפסיכולוגי.
  • משגיחים בבחינות.
  • מורים במכינה.
  • מורים לספורט.
  • מרצים בבית הכנסת.