עדכון פרטים אישיים - סגל מנהלי

נא לפנות בכתב למדור פרט ופיתוח עובדים לצורך עדכון הפרטים האישיים הבאים:

  • שינוי כתובת
  • עדכון סטטוס משפחתי (נישואין / גירושין)
  • שינוי פרטי בנק
  • לידת ילד/ה