תכניות כלל ארגוניות

לתכניות אלו העובדים יוזמנו על ידי מדור הדרכה ללא צורך ברישום.