החזרי רישוי וביטוח

עובד הזכאי להחזר חלקי של הוצאות רישוי וביטוח של רכבו מתבקש  להעביר למחלקת שכר – גב' שושי ציטרין  צילומים של רישיון רכב, פוליסת הביטוח המקיף (במלואה) וביטוח החובה של רכבו , ההחזר מחושב על פי זכאותו ואחוז משרתו וישולם בהתאם למסמכים שיוגשו.

ההחזר משולם בתוספת גילום מס בתשלום אחד ומופיע במשכורת של אותו חודש בו הוגשו הטפסים.

על-מנת לממש את הזכאות יש להגיש את הטפסים בכל חידוש של ביטוח הרכב / רישוי הרכב.