החזרי רישוי וביטוח

עובד הזכאי להחזר חלקי של הוצאות רישוי וביטוח של רכבו הפרטי, מתבקש למלא את טופס הבקשה בצירוף צילומי רישיון רכב, פוליסת ביטוח חובה + מקיף (במלואה).

יש להגיש את הטופס והצילומים למחלקת שכר – גב' טובי קורפירסט .

ההחזר מחושב על פי זכאותו ואחוז משרתו של העובד וישולם בהתאם למסמכים שיוגשו.

ההחזר משולם בתוספת גילום מס, בתשלום אחד ויופיע במשכורת של אותו החודש בו הוגשו הטפסים.

בכדי לממש את הזכאות, יש להגיש את הטפסים בכל חידוש של רישוי / ביטוח הרכב.