קידום עובדים

כללי הקידום בטכניון נקבעים בהתאם לדירוג אליו משתייך העובד.

הדירוג המנהלי: קידום העובד נעשה בהתאם לעיסוק אליו משתייך העובד. הקידום נעשה בהתאם לטבלת "סיווג העיסוקים" ובכפוף להמלצת הממונה. לכל עיסוק ישנה "דרגת שיא" (דרגת המקסימום של העיסוק). העובד יכול להיות מקודם בשתי דרגות אישיות מעבר לדרגת השיא של עיסוקו.

מח"ר / מהנדסים / הנדסאים וטכנאים: קידום העובד נעשה בהתאם לועדת הדירוג המתקיימת אחת לשנה. הקידום בין דרגה לדרגה מותנה בהמלצת הממונה ובצבירת פז"מ מתאים. פרקי הזמן של העלאה מדרגה לדרגה הם 2-3 שנים. הועדה דנה בקידום עובדים אשר הפז"מ לקידומם חל מאוקטובר עד ספטמבר של השנה האקדמית העוקבת.

דירוג המיקרוביולוגים: קידום העובד נעשה על ידי ועדה מקצועית המתכנסת בחודש יולי / אוגוסט. עובד אשר מעוניין להגיש בקשה לקידום צריך לעמוד בפז"מ המתאים ולצבור נקודות המזכות מהשתתפות בקורסים ו/או השתתפות בפרסום מאמרים מדעיים, בהתאם לטבלת הקידום.

 

תוספת שהייה בדרגה – תוספת שכר הקיימת בכלל הדירוגים. בתום שלוש שנים לשהייה בדרגה מוענקת באופן אוטומטי תוספת שכר בשיעור של כ-7% (כחצי הקידום לדרגה הבאה). תוספת שהייה ניתנת פעם אחת בכל דרגה.