קורסים מקצועיים

ניתן להירשם לקורס רק לאחר הפצתו, כחודש לפני מועד הפתיחה.

ההרשמה לקורס מותנית באישור מראש של ראש המנהל / היחידה, ומתבצעת באמצעות מילוי טופס רישום – מדור הדרכה (DOC).

לאחר מילוי הטופס יש להעבירו לראש המנהל / היחידה לאישור, ודרכם יישלח הטופס לאגף משאבי אנוש בדוא"ל: hrhadraha@technion.ac.il
יטופלו רק בקשות שיתקבלו דרך המייל. לא נוכל לטפל בבקשות שיגיעו בדואר או בפקס.