קורסים וסדנאות

תוכנית ההדרכה השנתית בנויה ממגוון עשיר של קורסים חדשים ומקצועיים לפי סקטורים, סדנאות והרצאות להעשרת הידע וסדנאות לפיתוח אישי ויחידתי לבחירה עבור הפקולטות והיחידות.

איך נרשמים לקורסים?

לקראת מועד הפתיחה של כל קורס, ישלח לכלל העובדים או לסקטור העובדים הרלוונטיים קול קורא עם קישור לרישום לקורס. אנא שימו לב כי יש צורך באישור ממונה טרם הרישום.

 

הרשמה לסדנאות יחידתיות – מדור הדרכה מציע מגוון של סדנאות חדשות וממשיכות לבחירה של הפקולטות והיחידות המפורטות בחוברת ההדרכה. הפעילות כרוכה בהשתתפות כספית של היחידה/הפקולטה.