עובד המבוטח בפנסיה צוברת

עובדים שהחלו את העסקתם בטכניון לאחר 1.1.2004 מבוטחים בפנסיה צוברת, דהיינו פנסיה מקופות גמל למיניהן (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה), אותה צוברים במשך כל שנות עבודתם באמצעות הפרשות של המעסיק ושל העובד. שכר היסוד של עובדים אלה ושאר רכיבי השכר המוגדרים "פנסיוניים" מבוטחים בקרן הפנסיה.

להלן תרשים המפרט את תהליך הפרישה של עובד מנהלי המבוטח בפנסיה צוברת:

לצפייה בתרשים בקובץ נפרד