מידע כללי בנושא פנסיה

מרבית עובדי הטכניון שהתחילו את העסקתם לפני 1.1.2004 מבוטחים בפנסיה תקציבית (לחלק מהעובדים יש בנוסף פוליסות בפנסיה חדשה על רכיבי שכר נוספים), והשאר מבוטחים בפנסיה צוברת – ותיקה/חדשה או ביטוח מנהלים או שילוב שלהם.

  • לאיתור חסכונות פנסיוניים בפנסיה צוברת בקופות גמל שאינן פעילות לחצו כאן.
  • מידע בנושא פנסיה צוברת ניתן על ידי הקרנות ובאחריותן.
  • מידע נוסף ניתן לקבל באתר גמל נט – מערכת להשוואת קופות גמל של משרד האוצר.
  • לעובדי הטכניון ניתנות הטבות בדמי הניהול בקרנות הפנסיה הגדולות בישראל: רשימת קרנות ונציגיהם (PDF)