פיתוח מנהלים

ניתן להירשם לקורס רק לאחר הפצתו, כחודש לפני מועד הפתיחה.

תכניות לראשי מנהל וראשי יחידות – הרישומים / הזימונים יבוצעו בהתאם לקורס / לפעילות באמצעות מילוי טופס רישום – מדור הדרכה (DOC).

לאחר מילוי הטופס יש להעבירו למדור הדרכה בדוא"ל: hrhadraha@technion.ac.il

יטופלו רק בקשות שיתקבלו דרך המייל. לא נוכל לטפל בבקשות שיגיעו בדואר או בפקס.