פיתוח מנהלים

מדור הדרכה שם דגש על פיתוח מנהלים בארגון בכל הדרגים.

המדור מספק תהליכי ליווי אישי למנהלים חדשים בכניסתם לתפקיד וכן יעוץ למנהלים ממשיכים במגוון נושאים על פי הצורך.

בנוסף, המדור מציע קורסים, הרצאות וסדנאות מותאמות למנהלים בדרגים שונים לפיתוח מקצועי של המנהלים בארגון.