פטור / החזר שכר לימוד - סגל מנהלי

בהתאם לנוהל הטכניוני (PDF), החזר שכר לימוד אוניברסיטאי שנתי, הוא בהתאם לשכר הלימוד אשר נקבע ע"י ות"ת.

  • פטור / החזר שכר לימוד הינו הטבה הניתנת לעובדים קבועים, לעובדים בחוזה אישי מעל שנה, לעובדים שפרשו ולשארים, על לימודים בטכניון, באוניברסיטאות (פרט לאוניברסיטה הפתוחה) ובמכללות (בחוגים המאושרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה) – בכפוף לטבלה (PDF).
  • ההטבה ניתנת עבור תארים אקדמיים בלבד (תואר ראשון, שני ומעלה) – תואר אחד מכל סוג עבור כל בן משפחה.
  • בטכניון ניתנת הנחה גם עבור לימודים בבית הספר להנדסאים, במכינה הקדם אקדמית וביחידה ללימודי חוץ – בכפוף לטבלה (PDF).
  • עובדים שקיבלו קביעות יהיו זכאים להחזר שכר לימוד רטרואקטיבי על תקופת הלימודים שמיום תחילת הניסיון לקביעות.
  • הפטור / ההחזר הינו יחסי להיקף משרת העובד או להיקף המשרה המשוקלל של הגמלאי בתקופת עבודתו, ומחויב במס כחוק.
  • במקרה של מעבר מחוג לימודים אחד לאחר או במקרה של מעבר מאוניברסיטה למכללה וההיפך, הפטור / ההחזר יינתן לפי החוג בו יסיים הסטודנט את לימודיו, בניכוי האחוזים שכבר שולמו.

 

הנחיות למתן פטור / החזר שכר לימוד

1. לקראת שנת הלימודים הראשונה העובד נדרש להעביר אישור לימודים עם שם החוג ומוסד הלימודים בדוא"ל smadarl@technion.ac.il לצורך קבלת טופס התחייבות. באוניברסיטאות העובד נדרש לקבל טופס התחייבות לקראת כל שנת לימודים אקדמית.

2. במכללות ובאוניברסיטת אריאל העובד נדרש לשלם את שכר הלימוד ולאחר מכן להעביר למדור "זכויות עובדים ובקרה" קבלות באופן מרוכז לצורך קבלת ההחזרים. ההחזרים ישולמו לעובד בשלושה מועדים קבועים – 1/2, 1/7, 1/11.