עבודה פרטית - סגל מנהלי

עובד המבקש לעבוד בעבודה נוספת, חוץ טכניונית או בין כותלי הטכניון, נדרש להעביר למלא הטופס המצורף מטה ולהחתים את ראש המנהל.

לאחר אישור ראש המנהל יש להעביר את הטופס לאישור משאבי אנוש.

האישור ניתן לשנה בלבד וניתן לחדשו בכל שנה.