מענק יובל

מענק יובל הוא מענק (נוסף למשכורת) המשולם פעם בשנה לעובד אשר עבד במצטבר 25 שנים בטכניון ואצל המעסיקים במגזר הציבורי והמנויים ברשימה המצורפת להסכם הקיבוצי הארצי בנושא. שיעור המענק הינו 60% מהשכר המשולב והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה לצורך שעות נוספות. מהשלב בו הוכרה הזכאות למענק יובל, משולם המענק בכל שנה במשכורת חודש ספטמבר.

התאריך הקובע את הזכאות:

  • בדירוג המנהלי / אחיד – 31/3
  • בדירוגים המקצועיים – 30/9

הוותק המוכר למענק:

  • בדירוג המנהלי/ אחיד ובדירוגים המקצועיים – וותק במקומות עבודה ספציפיים (מצ"ב חוזר לעובדים – מענק יובל).
  • בדירוג המיקרוביולוגים – אין זכאות למענק יובל.

חישוב הוותק למענק מועבר למחלקת שכר לצורך עדכון ותשלום במועד הזכאות. עובד אשר נקלט לטכניון לאחר מועד ההסכם בדבר מענק היובל, הוותק למענק יובל חושב בעת קליטתו לעבודה, ובמועד זכאותו ישולם המענק במשכורת חודש ספטמבר.

בכל שנה, בחודש יולי / אוגוסט, מופץ לעובדים חוזר בנושא. העובדים מוזמנים לפנות למדור פרט ופיתוח עובדים לבדיקת זכאותם. פניות העובדים לזכאות נבדקות על סמך אישורי עבודה שהוגשו עם הבקשה לקבלת מענק יובל או על סמך אישורים הנמצאים בתיקים האישיים של העובדים.

 

חוזר לעובדים – מענק יובל 2022 (PDF)