חופשה ללא תשלום - סגל מנהלי

חופשה ללא תשלום הינה הפסקה זמנית של יחסי עובד-מעביד. תקופה זו אינה נלקחת בחשבון כתקופת עבודה לצורך חישוב וותק מקצועי ופז"מ לדרגות.

עובד המעוניין לצאת לחל"ת יעביר את בקשתו לראש המנהל/היחידה. לאחר אישור ראש המנהל תועבר הבקשה לאישור משאבי אנוש.