ביטוח חיים ריזיקו - סגל מנהלי

עובדים קבועים ועובדים בניסיון לקביעות בטכניון מבוטחים במסגרת פוליסת ביטוח חיים ריזיקו של חברת "הראל". סכום הביטוח נכון ל-1/2021 הינו 157,000 ש"ח. גובה הפרמיה עומד על 54.25 ₪. הפרמיה משולמת על ידי הטכניון והעובד בחלקים שווים. חלק העובד מנוכה באמצעות מחלקת שכר ומבוצעת זקיפת מס על חלק המעביד.

 

שימו לב, חשוב לעדכן את המוטבים בפוליסה בהתאם לשינוי בסטטוס המשפחתי, באמצעות מילוי טופס הצטרפות מחדש.