קליטת עובד חדש - סגל הוראה

עם קליטתך בטכניון, עליך למלא טפסי קליטה (יש למלא ולהעבירם לרכזת ההוראה בפקולטה בה הנך מועסק).

טפסים נוספים יש למלא בהתאם לפירוט מטה:

טופס בקשה למשרת מורה נלווה / מורה משנה נלווה בפקולטה:

ימולא על ידי כל מי שיועסק בדרגת מורה נלווה / מורה משנה נלווה (פנימי או חיצוני).

סגל נלווה שסיים את לימודיו בשנתיים האחרונות יצרף גיליון ציונים וקו"ח מעודכנים.

סגל נלווה שסיים את לימודיו ועברו מעל שנתיים מתום הלימודים יצרף שתי המלצות מקצועיות וקו"ח מעודכנים.

 

טופס פרטים למסטרנטים, לדוקטורנטים ולעמיתי הוראה:

 

טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה:

ימולא על ידי כל מורה מן החוץ מדי שנה אקדמית.

הטופס מתחדש מדי שנה אקדמית באתר אגף משאבי אנוש.

 

סגל נלווה שמועסק בדרגות גבוהות, מרצה נלווה ומעלה:

הפקולטה מגישה עבורו בקשה להעסקה מהדיקן / סגן דיקן הפקולטה בצירוף קו"ח מעודכנים והטפסים הרלוונטיים.

 

לשאלות בנושא טופס 101 ניתן לפנות למחלקת שכר: ירדנה מרדו – yardenam@technion.ac.il

לשאלות בנושא חישוב השכר ניתן לפנות למחלקת שכר: יעל ליאתים – lyael@technion.ac.il