מילואים - סגל הוראה

לאחר ביצוע המילואים וקבלת טופס 3010 המפרט את ימי המילואים שבוצעו, יש לתבוע את הביטוח הלאומי לשם קבלת התגמול על ימים אלו. הגשת התביעה תבוצע דרך מדור שכר של הטכניון (במידה ותקופת ההעסקה בטכניון עולה על 3 חודשים). יש להגיש את הטפסים למדור שכר דרך מזכירת ההוראה בפקולטה. עובד המועסק ע"י מעסיק נוסף שאינו הטכניון צריך להגיש את התביעה דרך המעסיק העיקרי או ישירות לביטוח לאומי לפי ההנחיות הרשומות בטופס התביעה (PDF).

לשאלות בנושא תשלום ימי מילואים ניתן לפנות למחלקת שכר: ירדנה מרדו – yardenam@technion.ac.il.