שכר - סגל הוראה

שכר סגל ההוראה מחושב באמצעות יחידות תעסוקה, כאשר 2200 יח' נחשבות למשרה מלאה.

דרגת השכר של העובד מכתיבה את השכר המגיע לו עבור משרה מלאה, ובהתאמה את שוויה של כל יחידת תעסוקה.

תשלום השכר הסמסטריאלי מתפרס על פני 6 חודשים באופן הבא:

  • סמסטר חורף  משכורות אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ.
  • סמסטר אביב  משכורות אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.

היקף התעסוקה נעשה לפי מפתח העסקת המורים המצורף להלן, אשר סוכם בהסכם ההעסקה הקיבוצי.

הטבלה מגדירה הקצאת יחידות תעסוקה לכל סוג תעסוקה אקדמית.

לשימושך, מצורף קובץ ובו ניתן לבצע סימולציה לצורך הערכת גובה השכר הצפוי: מחשבון שכר

למידע נוסף: שכר עמיתי הוראה תשפ"ד  (PDF)

לשאלות בנושא חישוב השכר ניתן לפנות למחלקת שכר – יעל ליאתים: lyael@technion.ac.il