החזר הוצאות נסיעה - סגל הוראה

החזר הוצאות נסיעה – סגל הוראה

החל משנת הלימודים תשפ"ד, כל חברי סגל ההוראה מקבלים החזר נסיעות באופן קבוע, כל חודש בשכר החודשי.

גובה ההחזר הינו בהתאם לתעריף "חופשי ארצי" שנקבע ברפורמת דרך שווה.

 

החזר הוצאות הנסיעה ישולם בהתאם להיקף העסקה בפועל :

עד 1500 יחידות תעסוקה – החזר בשיעור מחצית תעריף "חופשי ארצי"  (112.5 ₪ לחודש)

מעל 1500 יחידות תעסוקה – החזר מלא של תעריף "חופשי ארצי"  (225 ₪ לחודש)

 

עובדים המתגוררים במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה והוצאות הנסיעה שלהם בפועל גבוהות מהסכום המשולם, באפשרותם להגיש טופס "נסיעות חופשי יומי".

מצ"ב טופס "נסיעות חופשי יומי" –בטופס יש לציין את תאריכי ההגעה לטכניון בחודש המבוקש וחובה להחתים ראש מנהל.

גובה ההחזר נקבע ע"פ תעריפי "חופשי יומי" בהתאם לטבלה המפורטת בקישור המצורף, אך אינו יעלה על הסכום המירבי לתשלום שהינו 610 ₪ לחודש.
https://pti.org.il/DerekhShava

 

  • עובדים המתגוררים במעונות אינם זכאים להחזר נסיעות.
  • שאלות בנושא נסיעות סגל הוראה ניתן להפנות לטובי קורפירסט ממחלקת שכר –  tovi@technion.ac.il