מידע כללי - סגל הוראה

עובדי סגל ההוראה מחולקים ל-4 קבוצות:

 • סטודנטים המשתלמים בטכניון (סטודנטים לתארים גבוהים).
 • אסיסטנטים עוזרים (סטודנטים לתואר ראשון).
 • מורים מן החוץ – מורים אשר עיקר תעסוקתם מחוץ לטכניון או שאינם עונים להגדרת עמית הוראה.
 • עמיתי הוראה – מורים אשר כל תעסוקתם בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה אולם אינם חברי סגל בכיר, וכן מי ששכרו מחוץ לטכניון אינו עולה על 15,000 ש"ח לחודש בממוצע.

תחומי האחריות של מדור סגל הוראה:

 • הנפקת אישורים שונים
 • תאונות עבודה
 • מחלות ממושכות
 • חופשות לידה
 • עדכון פרטים
 • סיומי העסקה
 • פרישות

בנושאים הבאים ניתן לפנות לגב' אנה דובינסקי בלשכת הסגל האקדמי – בטלפון 04-8291491 או בדוא"ל annad@technion.ac.il:

אישורי העסקה, אישורי העסקה חריגה, אישור על מינוי, גיליונות תעסוקה, פעילות תומכת הוראה, העסקת גמלאים, יציאה וחזרה מחל"ד, אישור על העלאה בדרגה, חידוש מינויים, פיצוי בגין ביטול קורסים ושינוי סיווג הקורסים.