חופשת לידה - סגל אקדמי בכיר

חופשת לידה הינה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום מביטוח לאומי ו-11 שבועות ללא תשלום. בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים, חברת הסגל רשאית לקצר את חופשת הלידה ובלבד שחופשת הלידה שלה לא תפחת מ-15 שבועות.

במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בן זוגה רשאי לחלוק עמה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה.

עפ"י חוק, חופשת לידה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין (לוותק בעבודה, דרגה, חופשה, מחלה).

חברי סגל שנוסף ילד חדש למשפחתם יכולים לעדכן את כתבי נהנה בביטוח החיים, הבריאות וקרן השתלמות. לעדכון יש לפנות לליאת רמ"ד סגל אקדמי.

לפני הלידה

כחודש לפני תאריך הלידה המשוער, ישלח לחברת הסגל מכתב מפורט בנוגע לתקופת חופשת הלידה והמכיל סכומים מדויקים של הניכויים והתשלומים שעליה לשלם (ניכויי חובה עבור החודשיים הראשונים של חופשת הלידה לקרן הפנסיה וקרן השתלמות ותשלומי הרשות – ביטוח חיים ריזיקו וביטוח בריאות).

לאחר שובה של חברת הסגל לעבודה, ינוכה הסכום עבור שארית חופשת הלידה בתשלום (כאמור עבור פנסיה והשתלמות לחודש הנוסף).

העובדת מתבקשת להודיע אם היא מעוניינת לשמור על רצף ביטוח ריזיקו.

לאחר הלידה

  • יש לעדכן את מדור סגל אקדמי בתאריך הלידה.
  • חברת הסגל מתבקשת להעביר את פרטי הילוד לצורך עדכון פרטים במערכת.
  • מדור סגל אקדמי יעדכן את מחלקת שכר ואת לשכת הסגל האקדמי על הלידה.
  • חברי סגל שנוסף ילד חדש למשפחתם, מומלץ לשקול עדכון כתבי נהנה.

ביטוח חיים ריזיקו – ניתן לפנות לליאת מיינצר.

קרן השתלמות – יש לפנות ישירות לקרן עצמה.

פוליסת ביטוח הבריאות המשלים של חברי הסגל בטכניון – ניתן לפנות לנורית גילון מארגון הסגל האקדמי.

חופשת לידה ללא תשלום

  • כחודש לפני סיום 15 השבועות הראשונים על חברת הסגל לעדכן את מדור סגל אקדמי בדבר המשך חופשת הלידה מעבר ל- 15 השבועות של ביטוח לאומי.
  • במידה וחברת הסגל תמשיך בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה בתשלום, מדור סגל אקדמי יוציא מכתב בנושא שמירת הזכויות של חברת הסגל בתקופה זו (ביטוח לאומי, ריזיקו, ביטוח בריאות, קרן פנסיה / ביטוח מנהלים וקרן השתלמות).