חופשה ללא תשלום - סגל אקדמי בכיר

  • חל"ת – הפסקה זמנית של יחסי עובד-מעביד.
  • בתקופת החל"ת על חבר הסגל לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ישירות לביטוח לאומי.
  • חל"ת זו תקופה שלא נלקחת בחשבון כתקופת עבודה לצורך חישוב וותק מקצועי ופז"מ לדרגות. לצורך חישוב פנסיה לחברי סגל בפנסיה תקציבית קיימת אפשרות לרכוש זכויות לפנסיה / פיצויים אם שילמו 18.5% ממשכורתם לכל חודש בתקופת החל"ת.
  • חבר סגל בפנסיה תקציבית היוצא לחל"ת מחויב (על פי ההסכם הקיבוצי) לתשלום 5% מדי חודש לשמירת זכויות לביטוח שארים.
  • חברי סגל בפנסיה צוברת יופנו לנציג קרן הפנסיה שלהם לשם הסדרת הנושא ישירות מול קרן הפנסיה. אי תשלום לקרן הפנסיה מפסיק לאחר תקופת ביניים את כיסוי הביטוח לנכות ושארים או מפחית אותם דרסטית. כמו כן, הפסקה כזו עשויה לדרוש חיתום מחדש לפי מצב הבריאות, על כן חובה על חבר הסגל היוצא לחל"ת לדאוג ליצור קשר עם נציג חברת הביטוח ולעדכן אותו על היציאה לחל"ת.
  • בתקופת החל"ת ניתן להמשיך בכיסוי הביטוחי עבור ביטוח חיים ריזיקו וביטוח הבריאות ע"י הפקדת תשלום מראש או בהוראת קבע בקופת הטכניון.
  • במהלך החל"ת לא ניתן להפקיד כספים לקרן ההשתלמות.