מילואים

עובד שיצא לשירות מילואים, יש להעביר את אישור המילואים באמצעות מאשר הנוכחות ביחידה / פקולטה למדור דיווח ובקרה באגף משאבי אנוש או למדור שכר.

במקרה ובו עבד העובד חלק מיום המוצהר כיום מילואים, יהיה זכאי העובד לתגמול מוגדל מביטוח לאומי. הגשת התביעה תבוצע דרך מדור שכר של הטכניון.

 

עובד במשרה מלאה, אשר הינו הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים, זכאי ליום עבודה מקוצר, בימים בהם שוהה בן/בת הזוג בשירות מילואים של 5 ימים רצופים ומעלה.

על העובד להודיע מראש ולהציג למעסיק אישור המעיד על שירות המילואים. בכפוף לכך, יקוצר כל יום עבודה בשעה אחת, החל מהיום הראשון לשירות המילואים ועד לסיומו.

יובהר, כאשר העובד זכאי לקיצור יום העבודה גם מכוח "שעת הורות" (שעת הנקה) או זכות אם או נוהג דומה הקיים במקום העבודה, קיצור יום העבודה מכח שתי ההטבות גם יחד, לא יעלה על שעה אחת ביום.

לשאלות בנושא תשלום ימי מילואים ניתן לפנות למחלקת שכר: ירדנה מרדו – yardenam@technion.ac.il.