מידע חשוב בנושא פנסיה - סגל אקדמי

  • לאיתור חסכונות פנסיוניים בחשבונות שאינם פעילים לחצו כאן (השירות ללא תשלום).
  • מידע נוסף ניתן לגבי בחירת קופות הגמל ניתן לקבל באתר גמל נט – מערכת להשוואת קופות גמל של משרד האוצר.
  • לעובדי הטכניון ניתנות הטבות בדמי הניהול בקרנות הפנסיה הגדולות בישראל: רשימת קרנות פנסיה ונציגים (PDF)