מדריך לעובד ארעי בחל"ת

בשל משבר הקורונה והחלטות המדינה על עבודה במתכונת חירום בטכניון ועל מנת למנוע הפסקת העסקה, הוחלט על הוצאתך לחל"ת (חופשה ללא תשלום) החל מיום שלישי 17/3/2020 ועד יום ראשון 19/4/2020. בסמוך למועד סיום החל"ת נעדכן אותך האם תהיה הארכה נוספת של החל"ת או שניתן לשוב לעבודה.

מה מבדיל חל"ת מחופשה רגילה?

במהלך החל"ת יחסי עובד-מעסיק ממשיכים להתקיים, העובד אינו מקבל שכר וזכויות אחרות הנלוות לשכר כמו הפרשה לקרן פנסיה וקרן השתלמות, ולביטוח לאומי, ואינו צובר וותק.

האם עובד בחל"ת זכאי לתשלום דמי אבטלה?

בעקבות משבר הקורונה, המדינה החליטה שכל מי שיוצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה. תקופת האכשרה לזכאות לדמי האבטלה קוצרה מ-12 חודשי השתכרות ל-6 חודשי השכרות ב-18 החודשים האחרונים.

מה לגבי תשלום עבור ביטוח בריאות וביטוח לאומי?

בחודשיים הראשונים לחל"ת, דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מנוכים מדמי האבטלה ולאחר מכן העובד יוכל להמשיך באופן עצמאי.

מהן הזכויות הפנסיוניות של עובד בחל"ת?

בהתאם לתקנון קרנות הפנסיה, במקרה של הפסקת תשלומים לקרן הפנסיה נשמרות זכויות העמית לתקופה של 5 חודשים, באמצעות ניכוי עלות הכיסוי הביטוחי מיתרת החיסכון של העובד בקרן. אינכם נדרשים לכל פעולה, קרן הפנסיה תבצע זאת אוטומטית.

תהליך תביעת דמי האבטלה מביטוח לאומי – שלב אחרי שלב:

 1. קבלת מכתב יציאה לחל"ת מהממונים.
 2. רישום ראשוני און ליין באתר לשכת התעסוקה .
 3. פנייה במייל למחלקת השכר בטכניון, למר שגיא ריצ'יוול על מנת שיעביר ישירות לביטוח לאומי את דיווח השכר וחודשי העבודה (טופס 100 הנדרש בעת תביעת דמי האבטלה).
 4. הגשת תביעה לדמי אבטלה און ליין באתר המוסד לביטוח לאומי

עליכם למלא בטופס המקוון רק את חלק העובד . בשאלה: האם המעסיק שיגר עבורך טופס 100? – יש לסמן כן.

 

התנאים לקבלת דמי אבטלה:

 • הנכם בני 20-67.
 • עבדתם כשכירים לתקופה של 6 חודשים לפחות במהלך 18 החודשים האחרונים.
  • גם אם עבדתם יום בחודש, הוא ייחשב לכם בביטוח לאומי כחודש ימים.
  • חודשי העבודה לא חייבים להיות רצופים ולא חייבים להיות אצל אותו מעסיק.
  • ישנם מצבים בהם ימי מילואים, ימי אבל, חופשת לידה ועוד ייחשבו כתקופת עבודה לצורך תקופת הזכאות לדמי אבטלה. מידע נוסך ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

 

אנו מאחלים לך ולבני משפחתך בריאות שלמה וחג אביב שמח

אגף משאבי אנוש