תהליך הגיוס בטכניון

כיצד מתבצע תהליך הגיוס בטכניון?

גיוס העובדים בטכניון נעשה בתהליך יסודי ומעמיק, בכלים מקצועיים, תוך התייחסות אישית ומתן כבוד והערכה לכל מועמד. לכל משרה בטכניון מותאמים שלבי האבחון המתאימים לה.

  • מיון קורות חיים – במסגרת מיון קורות החיים המתקבלים למשרה, יזומנו להתחיל את תהליך המיון הראשוני רק המועמדים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות המכרז.
  • ראיון ביחידה ואיסוף חו"ד ממונים – מטרת הריאיון הינה בחינת ההתאמה המקצועית לתפקיד המיועד. הריאיון נערך על ידי מנהל מקצועי מהיחידה הרלוונטית.
  • מבדקי התאמה – הליך קבלה למשרה בטכניון מחייב ביצוע מבדקי התאמה. מדור גיוס והשמה מפנה את המועמדים הרלבנטיים למכון אבחון חיצוני. מטרתם של המבדקים לבחון את התאמת המועמד לתפקיד הספציפי. מבדקי ההתאמה משמשים ככלי תומך בקבלת ההחלטה. המידע המתקבל משוקלל ביחד עם מכלול הנתונים שנאספו לגבי המועמד בתהליך המיון.
  • ועדת מכרז – לאחר תהליך המיון יזומנו המועמדים המתאימים לוועדת המכרז. בועדת המכרז לוקחים חלק הממונים המגייסים, נציגים מארגוני העובדים ונציג מאגף משאבי אנוש. בסיום הועדה יוזמן המועמד בעדיפות הראשונה לפגישה במדור גיוס לצורך סיכום תנאי ההעסקה.