מידע למועמדים פנימיים

הנהלת הטכניון מעודדת התפתחות תעסוקתית ורואה באופן מבורך פניות של עובדים למכרזים פנימיים לשם ניידות תעסוקתית בתוך המערכת.

אגף משאבי אנוש רואה חשיבות רבה בפיתוח ההון האנושי – עובדי הטכניון. לניידות עובדים ישנם יתרונות רבים הן לעובדים והן לטכניון עצמו. ניידות בתוך הארגון עוזרת לשימור הידע הארגוני. קידום עובד לתפקיד חדש תורם לשביעות רצונו, מחזק את הקשר בינו לבין הטכניון ותורם להתפתחות האישית והמקצועית של העובד.

כל משרה חדשה שמתפנה מפורסמת במשך שבעה ימים כ"מכרז פנימי" באתר אגף משאבי אנוש ונשלחת לתיבות המייל של העובדים. כל עובד רשאי לפנות למכרז הפנימי ופנייתו תישמר בדיסקרטיות במידת האפשר. חשוב להדגיש כי מידע זה רלוונטי עבור עובדים קבועים או עובדים בהעסקה זמנית אשר עומדים לסיים את תקופת העסקתם.

מועמדים פנימיים שלא הגישו מועמדותם במהלך הפרסום הפנימי רשאים להגיש מועמדותם במסגרת הליך הפרסום החיצוני.
מועמדים אלה יתמודדו מול מועמדים חיצוניים בועדת מכרז חיצונית. מכרז שלא אויש ע"י מועמד פנימי מתפרסם כמכרז חיצוני באתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש ו/או באתרי דרושים.