טיפים לכתיבת קו"ח ולראיון אישי

טיפים לכתיבת קו"ח

 • קראו בעיון את פרטי המשרה המוצעת. הדגישו את הכישורים והניסיון המקצועי המצטבר שברשותכם. שימו לב, תפקידים המוגדרים בטכניון בשם זהה אינם בהכרח דומים. הדגישו את המייחד את תפקידכם. יהיה זה בבחינת "ערך מוסף" למכלול הידע והניסיון שיש באפשרותכם להביא עמכם למשרה המוצעת.
 • קובץ קורות החיים שלכם הוא "חלון הראווה" שלכם. נסחו את קורות החיים בתתי פרקים ובסדר כרונולוגי הפוך – מהתפקיד הנוכחי אחורה. הקפידו על סגנון ענייני והקדישו תשומת לב לאופן ההגשה, לניסוח ולעיצוב.
 • תנו מידע במידה. מומלץ לרכז הנתונים בעמוד אחד בלבד.
 • מומלץ לצרף מכתב מקדים לקורות החיים ובו ציון פרטי המשרה אליה אתם פונים, תמצית ניסיונכם המקצועי, ציון תרומתכם הפוטנציאלית ואת אשר אתם שואפים להשיג בתפקיד המוצע.
 • בחרו בפונט מסוג וגודל הנוחים לקריאה. ערכו הגהה, תקנו שגיאות כתיב וניסוח.
 • במידה וישנם קרובי משפחה המועסקים בטכניון, רצוי לציין זאת בפנייה.

טיפים לראיון

 • עברו על תיאור התפקיד והדרישות כפי שפורסמו, חישבו כיצד אתם עונים על הדרישות, ומהו הניסיון שאתם מביאים שיכול לסייע לכם במילוי התפקיד. במידה ואין לכם ניסיון בתחום חשבו כיצד תוכלו להשלים את הפערים ומה יוכל לסייע לכם בכך.
 • לימדו על התפקיד ועל היחידה בה הוא מוצע. קראו, התעניינו והגיעו לראיון עם ידע.
 • חשבו מהו הערך המוסף שתוכלו להביא לתפקיד (מתוקף אישיותכם / ניסיונכם / השכלתכם).
 • הראו מוטיבציה והיו מסוגלים לנמק באופן אותנטי מדוע אתם מעוניינים דווקא בתפקיד הזה. מה מעניין/מאתגר/מלהיב אתכם בו.
 • ערכו הכנה טכנית – וודאו מראש כי אתם יודעים מהי הכתובת המדויקת אליה עליכם להגיע, זאת על מנת להבטיח הגעה בזמן לראיון. אנו ממליצים להגיע אפילו כמה דקות קודם לכן על מנת להגיע ברוגע ולהתרשם מהאווירה הסובבת את המקום לפני כניסתכם לראיון.
 • חשוב להגיע לראיון בלבוש הולם וייצוגי.
 • מומלץ להגיע 15 דקות לפני המועד שנקבע. כך גם תוכלו להתרשם מהאווירה, מהאנשים, מהצוות.
 • במקרה שלא מגיעים / מאחרים חשוב להודיע מראש ולהסביר מדוע.