עובדים מספרים

עובדי הטכניון ממלאים תפקידים מגוונים ומאתגרים, ומהווים נדבך חיוני להצלחת הטכניון ולהשגת מטרותיו.

אגף משאבי אנוש שם דגש על פיתוח ההון האנושי, מתוך רצון לשמר ולשפר את הטכניון כמוסד אקדמי מפואר וכמקום עבודה נעים ומרתק עבור עובדיו.