לאחר סיום העסקה

לאחר מועד העזיבה בפועל ולאחר החזר החובות וההתחייבויות, יישלחו לעובד מכתבים רלוונטיים:

  • מכתב שחרור לקופות גמל – ניתן לפנות לחן מרום בטלפון 04-8292786
  • אישור על פדיון מחלה וחופשה (במידה והעובד זכאי) – ניתן לפנות לסמדר לוין בטלפון 04-8295866

בנושאים הבאים יש לפנות למחלקת שכר (מריה שלוסברג – טל' 04-8292500 שלוחה 1):

  • טפסים – 101 (כרטיס עובד), 106, 161
  • תלושי שכר
  • הסדרת תשלומי ביטוח לאומי
  • הפרשות לקופות גמל

לאיתור קופות גמל במהלך תקופת ההעסקה בטכניון ניתן לפנות לאתר של משרד האוצר "המסלקה הפנסיונית" (השירות ניתן בתשלום סמלי) – https://www.swiftness.co.il/