הודעה על שינוי כתובת / שינוי דמי נסיעה בתחבורה ציבורית

  • פרטי העובד/ת

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • פרטי כתובת מגורים

 • קווי הנסיעה בתחבורה ציבורית

 • במידה ועודכנה כתובת אך עלויות הנסיעה לטכניון לא השתנו, אין צורך למלא את החלק הבא

  אין להכניס קו הקצר משלוש תחנות, כולל תחנת המוצא.

  החזר הנסיעות לא יעלה על סך של 22.6 ש"ח ליום.

 • מספר קומחירמתחנהלתחנה 
 • מספר קומחירמתחנהלתחנה