חזון

עיצוב תרבות ארגונית המחויבת לחזון הטכניון באמצעות הצטיינות ומימוש עצמי של עובדיו.