חזון

אגף משאבי אנוש הינו שותף אסטרטגי,

ביצירת סביבת עבודה חווייתית ומקצועית,

המקדמת את קהילת הטכניון ומאפשרת

להון האנושי לשגשג ולתרום להצלחת הארגון.